SANYTOL Dezinfekční mýdlo hydratující Professional Aloe Vera&Zelený čaj 5l

Kód: 3356
Neohodnoceno
479,55 Kč 396,32 Kč bez DPH

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfikují aodstraňují 99.9% bakteriía virů.

Nevysušuje, respektuje pokožku

Dermatologicky testováno

Bez parabenů, ftalátů

Pro každodenní použití

 

Obsahuje Aloe vera & zelený čaj -pro hydrataci a jemnou péči

Hypoalergenní -složení napomáhá snižovat vznik alergií

Praktické balení 5 l –vhodný do dávkovačů

 

Dvojí účinek:

Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)

Virucidní proti viru Influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min).

 

Kromě jiného odstraňuje : E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky(H1N1), Staphylococusaureus, Herpes Simplex typ1, SARs-CoV-2

Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.

Obsahuje: biocidní účinná látka (PT1/AL) Benalkonium chlorid 9500 mg/kg

 

Biocidní přípravek

GHS07

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Obsahuje: Biocidní aktivních látek (PT1 / AL): Benzalkonium Chloride 0.95%.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: